Programme

Bachelor of Computer Applications

Placement Record BCA (2014-2017)

Company NameStudent Name
ACEZDANSHUL MAHESHWARI
AmazonAastha Singla
ArtechSiddhartha Kumar
capgeminiPrabhmeet Kaur
CapgeminiVarun Arora
Abhilesh Malik
Aashima Mittal
ConcentrixRADHIKA GUPTA
KAMRAN KHURSHID
Manav Chhibber
Shashi kant Rai
Himanshu Vashisht
DeloitteNITIN SHARMA
ANSHUL JAIN
Prabhmeet Kaur
HCLAbhishek Khurana
Parmeet Singh
Aastha Singla
Yukti Gupta
IBM IndiaAAKSHI TREHAN
Aashima Mittal
Yukti Gupta
IBM India/ArtechSandeep Nair
IBM India/ConcentrixSrajan Sharma
InfosysNIKHIL KUMAR
ANSHUL MAHESHWARI
Jatin Puri
Abhilesh Malik
Mohit Nayal
Abhishek Khurana
Vipul Aggarwal
Surbhi Gosain
Mahindra Comviva SHIVAM GUPTA
SAP LabsANSHUL JAIN
TCS
VIVORaghav Mehra
Alka Thapliyal
ZS AssociatesSHUBHANGI NEGI
Ayush Thomas