Programme

Bachelor of Business Administration

Placement Record BBA (2012-2015)

Company NameStudent Name
Avanti Learning Gaurav Kumar
Manik Bhatnagar
Berger PaintsAnkush Kharbanda
Dhruv Jain
British TelecomJaspreet Kaur Nanda
ConcentrixNishant Kr. Sharma
Gaurav Singh Gaur
Atul Garg
CSC IndiaAbhishek Verma
Mayank Sahni
Aditi Srivastava
Sukriti Arora
Manisha Anand
Rishabh Joshi
Diksha Oberoi
Divine InnovationAman Singhal
Inder Kumar
Ernst & YoungJasmeet Singh
EvalueserveJapneet Singh khurana
Urvashi Sethi
GodrejSidhant Nagi
Prateek Verma
Ritika Dogra